top of page

רכישת בלרין

לפני הרכישה נא לקרוא את מדיניות המכירה, המשלוחים, הצורך ברופא מתקין מורשה

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

התקן בלרין - מבט מקרוב

רופאים מתקינים בלרין

באתר שלנו אנחנו מרכזים את הידע המקצועי המעודכן ביותר לגבי התקן הבלרין - התקן תוך רחמי ייחודי בצורת כדור המאפשר גמישות והתאמה לחלל הרחם. התקן הבלרין מורכב מכדוריות נחושת המותקנות על סליל ניטינול, מה שנותן להתקן הבלרין את יכולת הטרנספורמציה מצורה קווית לצורה כדורית (סרטון הדגמה מצורף)

האתר מיועד לרופאים המתקינים את התקן הבלרין. כאן ניתן להזמין התקנים למרפאה, להתעדכן בידע מקצועי, להתייעץ לגבי מקרים מורכבים ולקחת חלק ברשת המקצועית של רופאים מתקינים בלרין.

גם מטופלות מוזמנות לבקר באתר. כאן נרכז את רשימת הרופאים המוסמכים על ידי חברת אוקון (יצרנית בלרין), ניתן טיפים מקצועיים ומידע טכני בסיסי לגבי מאפייני ההתקן.
אתן מוזמנות להירשם לאתר ןלאפליקציה הנלווית (בהקמה) כדי לקבל עדכונים רלוונטיים, תזכורות לגבי ביקורות, הפעלת האחריות על ההתקן ועוד. 


ד"ר גיל פומפ


 

כניסה למטופלות
כניסה לרופאים

אספקת ההתקן

התקן בלרין חלופי יסופק על ידי חברת אוקון באמצעות המפיץ בישראל תוך פרק זמן סביר - בכפוף להצהרת הרופא מגיש טופס הבקשה וכן  לקבלת התיעוד הרלוונטי כנדרש [לדוגמא: במקרה של פגם באריזה - צירוף תמונות וכיו"ב]
ההתקן החלופי יינתן ללא עלות ויצורף למשלוח ההתקנים ברכישה עתידית, או יימסר באיסוף עצמי בתיאום מראש, או יישלח בדואר שליחים/חבילות

[האחריות למתן התקן חלופי אינה כוללת דמי משלוח וטיפול]

קישור לטופס התקן חלופי

אחריות והתקן חלופי

חברת אוקון נותנת באופן גורף אחריות להתקני בלרין למשך 6 חודשים. 
האחריות מותנית בביצוע ההתקנה על ידי מתקין מורשה שהוסמך על ידי חברת אוקון או בא כוחה,

קיים תיעוד חשבונאי שההתקן נרכש כדין מחברת אוקון או מהמפיץ המורשה מטעמה.

האחריות המזכה בהתקן חלופי מתייחסת לפליטת ההתקן באופן מלא או חלקי, למצב רפואי מוכר ומתועד המצריך הוצאת ההתקן (לרבות הריון לא מתוכנן), לבעיה לא צפויה במהלך ההתקנה שגרם במישרים לפסילת ההתקן. 

האחריות להתקן חלופי אינה מכסה פסילת התקן בשל התנהלות שלא לפי הסטנדרט הקליני המקובל ו/או שימוש לא תקני בהתקן הבלרין ו/או שימוש על ידי אדם שאינו מוסמך לביצוע פעולת התקנת התקן תוך רחמי בכלל והתקן כדורי מסוג בלרין בפרט. 

האחריות להתקן חלופי אינה מתייחסת לאי התאמת המטופלת מראש להתקן תוך רחמי בכלל ולהתקן נחושת בפרט
 

אספקת ההתקן

התקן בלרין חלופי יסופק על ידי חברת אוקון באמצעות המפיץ בישראל תוך פרק זמן סביר - בכפוף להצהרת הרופא מגיש טופס הבקשה וכן  לקבלת התיעוד הרלוונטי כנדרש [לדוגמא: במקרה של פגם באריזה - צירוף תמונות וכיו"ב]
ההתקן החלופי יינתן ללא עלות ויצורף למשלוח ההתקנים ברכישה עתידית, או יימסר באיסוף עצמי בתיאום מראש, או יישלח בדואר שליחים/חבילות

[האחריות למתן התקן חלופי אינה כוללת דמי משלוח וטיפול]

קישור לטופס התקן חלופי

אחריות והתקן חלופי

חברת אוקון נותנת באופן גורף אחריות להתקני בלרין למשך 6 חודשים. 
האחריות מותנית בביצוע ההתקנה על ידי מתקין מורשה שהוסמך על ידי חברת אוקון או בא כוחה,

קיים תיעוד חשבונאי שההתקן נרכש כדין מחברת אוקון או מהמפיץ המורשה מטעמה.

האחריות המזכה בהתקן חלופי מתייחסת לפליטת ההתקן באופן מלא או חלקי, למצב רפואי מוכר ומתועד המצריך הוצאת ההתקן (לרבות הריון לא מתוכנן), לבעיה לא צפויה במהלך ההתקנה שגרם במישרים לפסילת ההתקן. 

האחריות להתקן חלופי אינה מכסה פסילת התקן בשל התנהלות שלא לפי הסטנדרט הקליני המקובל ו/או שימוש לא תקני בהתקן הבלרין ו/או שימוש על ידי אדם שאינו מוסמך לביצוע פעולת התקנת התקן תוך רחמי בכלל והתקן כדורי מסוג בלרין בפרט. 

האחריות להתקן חלופי אינה מתייחסת לאי התאמת המטופלת מראש להתקן תוך רחמי בכלל ולהתקן נחושת בפרט
 

bottom of page