top of page
התקן בלרין - מבט מקרוב

רופאים מתקינים בלרין

באתר שלנו אנחנו מרכזים את הידע המקצועי המעודכן ביותר לגבי התקן הבלרין - התקן תוך רחמי ייחודי בצורת כדור המאפשר גמישות והתאמה לחלל הרחם. התקן הבלרין מורכב מכדוריות נחושת המותקנות על סליל ניטינול, מה שנותן להתקן הבלרין את יכולת הטרנספורמציה מצורה קווית לצורה כדורית (סרטון הדגמה מצורף)


הודעה חשובה:
החל מחודש מאי 2024, חברת אוקון יצרנית בלרין החליטה על הפסקת הפצת התקן הבלרין לרופאים וריכוז התקנת בלרין בשני מוקדי התקנה בלבד.
ההחלטה קשורה לפעילות הבינלאומית של החברה ונובעת משיקולים אסטרטגיים נטו. 
התקנים שכבר נרכשו על ידי רופאים או על ידי מטופלות ואינם עוד בתוקף, יוחלפו כמובן על ידי החברה להתקנים בתוקף. 
כמו כן האחריות של חצי שנה שניתנת להתקני בלרין שהותקנו נשארת בתוקף. 

כעת ניתן לרכוש התקני בלרין חדשים רק במסגרת ההתקנה אצל הרופאים הבאים:
ד״ר גיל פומפ 
ד״ר אילן ברעם

כמובן שרופאים מורשים מטעם החברה שמחזיקים ברשותם התקני בלרין ימשיכו להתקין את ההתקנים במרפאות שלהם, אך נכון להיום, על פי החלטת הנהלת חברת אוקון, לא תהיה אספקה נוספת של התקנים למרפאות השונות, פרט לשני מוקדי ההתקנה הנ״ל. 

אתם מוזמנים לכתוב לי במידה ויש שאלות
וכן כדי לתאם אצלי את התקנת הבלרין. 

בשורות טובות לכולנו

ד"ר גיל פומפ


 

 שליחת הודעה ישירה לד"ר גיל פומפ

תודה רבה

bottom of page